Användbara tips

Vill du ha en rik lökskörd? Lär dig metoden från en gammal trädgårdsmästare

44views

Att odla lök kräver inga speciella färdigheter och du kan göra det själv utan alltför stora problem. Du bör dock tänka på några viktiga saker, t.ex. att bevattna ordentligt och se till att bekämpa skadedjur. Och naturligtvis får man inte glömma bort att gödsla ordentligt. Min farfars hemmetod kommer att visa sig vara oumbärlig i detta avseende.

När du odlar lök är det vettigt att använda särskilt gödselmedel som framställts av hemodlade naturliga ingredienser. Detta tillvägagångssätt är inte bara mycket ekonomiskt, utan också helt säkert och 100 procent miljövänligt. Dessutom kommer användningen av denna typ av gödselmedel att ge växterna alla nödvändiga ingredienser för korrekt tillväxt. Som ett resultat kan du räkna med en rik och hälsosam skörd när du applicerar dem.

Vad ska jag använda för att säkerställa en sund löktillväxt?

Lök behöver kväve, kalium och fosfor för korrekt tillväxt. Speciellt under våren och sommaren är detta en period med intensiv tillväxt. För att förse lökarna med dessa näringsämnen behöver du inte investera i färdiga gödselblandningar, utan du kan helt enkelt använda bananskal. Bananskal är inte bara en utmärkt källa till dessa element, utan kan också locka till sig nyttiga jordorganismer som daggmaskar. De omvandlar sedan skalen till näringsrika exkrementer, vilket berikar jorden och bidrar till en sund växtlighet.

Bananskal är ett utmärkt naturligt gödselmedel för lök. För att kunna använda det måste du dock veta hur du förbereder det. Detta kan i sin tur göras på två sätt. Det första sättet innebär att torka de tre skalen i en ugn på 60 grader Celsius i 2 – 3 timmar tills de är helt torra. Därefter ska skalen malas till ett pulver som kan strös runt plantorna och blandas med jord, vilket säkerställer en gradvis frisättning av näringsämnen och påskyndar lökens tillväxt.

Den andra metoden går ut på att skära två bananskal och sänka ner dem i en liter rumstempererat vatten. Lösningen ska sedan ställas åt sidan i 48 timmar på en mörk plats så att jäsningen kan fortgå utan problem. Efter denna tid är lösningen redo att användas som gödningsmedel, som kan appliceras var fjortonde dag för att förse växterna med viktiga näringsämnen. Om du berikar blandningen med lite socker kan du påskynda jäsningsprocessen och öka gödningsmedlets effektivitet. På så sätt frigörs mer kalium, som är en viktig ingrediens för lökens tillväxt.

Vilka jordar ska man odla lök på och hur bevattnar man dem?

Lök föredrar full sol och en lös, lätt sur, humusrik jord med ett pH mellan 5,5 och 6,5. Den planteras bäst i en rabatt där det tidigare odlats bönor, rödbetor, morötter, ärtor eller kål, vilket förbättrar jordstrukturen och minskar risken för sjukdomar. Å andra sidan bör man undvika att plantera lök i jord där andra grönsaker från vitlöksfamiljen, som purjolök, vitlök eller gräslök, tidigare har odlats. Detta kan bidra till spridning av sjukdomar och skadedjur som är specifika för denna familj av växter.

Tillräcklig bevattning är avgörande för lökens utveckling på grund av dess ytliga rotsystem. Brist på vatten eller näringsämnen i jorden kan leda till dålig löktillväxt och gulfärgning, vilket vanligtvis indikerar kvävebrist. Å andra sidan indikerar brunfärgning av bladspetsarna en kaliumbrist. För att undvika dessa problem är det mycket viktigt att vattna regelbundet och jämnt och att gödsla växterna tillräckligt.

Det är en god idé att kontrollera markfukten regelbundet för att säkerställa att lökarna får rätt mängd vatten, särskilt i tider av torka eller mycket varmt väder. Regelbundna fuktkontroller hjälper till att förhindra både övertorkning och övervattning, vilket kan ha en negativ effekt på växternas hälsa och utveckling.

Hur skyddar man lök från skadedjur?

Ett viktigt inslag i odling av lök är också att se till att de är tillräckligt skyddade från skadedjur. För detta ändamål kan naturliga repellenter som malurt- eller lavendelextrakt användas för att avskräcka skadedjur. Dessa produkter bör sprutas regelbundet på lökbladen, men inte omedelbart före skörd för att undvika att rester av skadliga ämnen byggs upp. Dessutom kan man använda lätta tygöverdrag för att skydda lökarna från skadedjur som lökvivlar i de tidiga tillväxtstadierna. Detta förhindrar att myggor lägger ägg på plantorna.

Leave a Response