Alla artiklar

Viktiga förändringar i alla Swedbanks uttagsautomater

13views

”Från och med nu kommer våra bankomater att vara tillgängliga för kunder med synnedsättning utan hjälp av en medföljande person eller en bankanställd, och ljudet som överförs via hörlurar säkerställer att informationen inte hörs av obehöriga”, säger Jūratė Gumuliauskienė, chef för Swedbanks kundserviceavdelning.

Alla Swedbanks uttagsautomater har uppgraderats med en mjukvaruuppdatering och uttagsautomaten kommer att ljuda alla funktioner som visas på skärmen. För att kunna använda denna funktion måste kunden ta med sig hörlurar med en standard 3,5 mm ljudkontakt och ansluta dem till uttagsautomaten.

Hörlurskontakten är placerad på uttagsautomatens högra sida, i medurs riktning klockan 4, cirka 16 cm från den mittersta knappen 5 på det numeriska tangentbordet, som är markerad med en upphöjd punkt.

Genom att ansluta sina hörlurar hör kunden en uppmaning att använda Swedbanks uttagsautomat: en uppmaning att sätta in kortet i kortläsaren eller att hålla kortet mot den kontaktlösa kortläsaren om funktionen för kontaktlös kortidentifiering redan är installerad i uttagsautomaten. Efter att ha satt in eller hållit i kortet kommer kunden att kunna utföra önskade transaktioner.

”Martynas Vitkus, som arbetar på Swedbank och är synskadad, hjälpte till att testa och förbättra röstfunktionen i Swedbanks uttagsautomater.

Vissa av Swedbanks bankomater var tidigare anpassade för att kunna användas av personer med synnedsättning, men nu har denna funktionalitet utökats, gjorts mer användarvänlig och installerats i alla bankomater utan undantag.

”Swedbank har också utvärderat tillgängligheten till uttagsautomater för personer med nedsatt rörlighet. Även om majoriteten av uttagsautomaterna är fullt tillgängliga finns det fortfarande ett litet antal som inte är lämpliga för rullstolsanvändare på grund av avsaknad av ramper, otillräckligt utrymme för åtkomst eller för höga skärmar. Banken tar itu med dessa problem genom att uppgradera sitt nätverk av uttagsautomater och alla uttagsautomater kommer att vara tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet.

Leave a Response