Alla artiklar

Förändringar på vårdcentralen kommer att bidra till att förbättra villkoren och kvaliteten på tjänsterna

17views

Anläggningen kommer att få en investering på 3 miljoner 728 tusen euro, vilket kommer att göra det möjligt att genomföra ett antal bra förändringar – för att säkerställa patienternas tillgång till tjänster och för att bredda utbudet av tjänster.

Hälsocentrets huvudmål är att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet, säkerställa deras kontinuitet och förbättra hälsoindikatorerna för befolkningen i Klaipėda-distriktet.

Det är precis detta som de nya investeringarna kommer att bidra till – renovering av lokaler, anskaffning av ny utrustning och nya hälsotjänster.

En tredjedel av lokalerna på Gargždai Hospital och Primary Health Care Centre ska enligt planerna renoveras.

Mer än 1,1 miljoner euro planeras för renovering och utbyggnad av enheten för fysisk medicin och rehabilitering.

Detta kommer att erbjuda nya tjänster för barn och vuxna patienter, t.ex. vattenbehandlingar och terapier.

Den diagnostiska konsultationsenheten kommer också att förändras. Nästan 700 000 euro kommer att läggas på renoveringen av den.

Ny utrustning kommer att köpas in i takt med att befolkningen aktivt använder enhetens tjänster och antalet specialister ökar, och operationssalen kommer att renoveras, medan ny utrustning behövs för gynekologi-, kardiologi- och ögonklinikerna, och ett sinnesrum för Child Development Service. Totalt kommer mer än 2,4 miljoner euro att läggas på renovering av lokalerna på Gargždai Hospital och inköp av utrustning.

Mer än 1,3 miljoner euro planeras att investeras i Primary Health Care Centre. Även här behövs ny utrustning och nya datorer, och tredje våningen, där ventilationssystemet behöver bytas ut och tandläkarmottagningarna förstoras, är i behov av renovering.

En annan nyhet är tillbyggnaden av ett bekvämt mottagningsrum, ett laboratorium och ett steriliseringsrum, som nu är två till antalet. De polikliniker som hör till primärvårdscentralen kommer också att genomgå förändringar.

Dessutom kommer ett mobilt laboratorium att byggas i stadsdelen, med en budget på nästan 150 000 euro. Här kommer invånarna att kunna lägga om sår, utföra olika tester och på ett smidigt sätt få tillgång till andra tjänster.

Dessa förändringar förväntas vara genomförda senast 2027. Det är Klaipėda District Municipality som har lämnat in ansökan om EU-medel.

Leave a Response