Alla artiklar

Eurovalet 2024: Förhandlingarna om gruppmedlemskap och den nya ordföranden för Europeiska kommissionen inleds efter valet

20views

I valet har medborgarna i Europeiska unionen valt 720 ledamöter som ska företräda dem i Europaparlamentet under de kommande fem åren. Vad väntar de nyvalda ledamöterna efter valet?

EU-medborgarna har valt 720 ledamöter som ska representera dem i Europaparlamentet (EP) under de kommande fem åren. TASR ger en översikt över vad som kommer att hända under de kommande dagarna, baserat på information från Europaparlamentets officiella webbplats.

Under dagarna omedelbart efter valet kommer de nationella myndigheterna i EU:s medlemsländer att tillkännage namnen på de valda ledamöterna. Innan dess kommer de att kontrollera att de inte innehar något mandat eller uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

De nyvalda ledamöternas första aktivitet blir att förhandla om bildandet av politiska grupper (fraktioner), vilket kan pågå fram till det första plenarsammanträdet i Strasbourg. En politisk grupp måste bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst en fjärdedel av medlemsländerna (minst sju), påminner Europaparlamentets webbplats.

Det konstituerande plenarsammanträdet äger rum den 16-19 juli, vilket markerar starten på den nya mandatperioden. Vid plenarsammanträdet kommer ledamöterna att välja en talman, 14 vice talmän och fem kvestorer. Ledamöterna kommer också att rösta om den numeriska sammansättningen av Europaparlamentets ständiga utskott och underutskott, och namnen på ledamöterna i varje utskott kommer sannolikt att tillkännages. Efter det konstituerande plenarsammanträdet kommer utskottens första möten att äga rum och de kommer att välja sina ordförande och vice ordförande (presidiet).

En annan av Europaparlamentets viktigaste uppgifter efter valet är valet av ordförande för Europeiska kommissionen (EG). Detta sker efter ett konstituerande plenarsammanträde. Detta kan ske efter sommaruppehållet (16-19 september), men det kan också ske tidigare. Kandidaten kommer att föreslås av Europeiska rådet (de högsta företrädarna för EU:s medlemsländer), som bör ta hänsyn till resultatet av EU-valet, rapporterar BBC. Den föreslagna kandidaten kommer sedan att presentera sin politiska inriktning för ledamöterna.

Val av ordförande för Europeiska kommissionen

Europaparlamentet kan sedan välja Europeiska kommissionens ordförande genom sluten omröstning med en majoritet av 361 av 720 ledamöter. Om kandidaten inte uppnår den nödvändiga majoriteten uppmanar Europaparlamentets talman Europeiska rådet att föreslå en ny kandidat inom en månad i enlighet med samma förfarande.

När EU-kommissionens ordförande har valts kommer EU:s 27 medlemsstater, i samarbete med EU-kommissionens ordförande, att föreslå individuella kandidater. I Europeiska kommissionen har varje medlemsstat en EU-kommissionär eller kommissionär.

Kandidaterna måste godkännas av ledamöterna efter en utfrågning i Europaparlamentets relevanta utskott, beroende på vilka områden de kommer att ansvara för. Den fullständiga sammansättningen av den nya EU-kommissionen måste godkännas av en majoritet av ledamöterna, vilket innebär att det nyinrättade kommissionärskollegiet tillträder för en femårsperiod, enligt Europaparlamentets officiella webbplats.

Leave a Response

Anna

Anna

Anna
Hej, jag heter Anna och jag är glad att välkomna dig till min webbplats med användbara tips om matlagning, trädgård och hem. Sedan barnsben har jag varit fascinerad av kulinariska experiment och att ta hand om växter, och det har varit en integrerad del av mitt liv sedan dess. I varje artikel jag skriver försöker jag dela med mig av min kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig att göra ditt kök till en magisk plats, din trädgård till ett hörn av glädje och ditt hem mysigt och välkomnande.